12. Mars…
Catalyzator venter på neste avsnitt…

Det er fremdeles intet nytt å fortelle fra det garasjianske hjem i skogen. Det er kun venting… Nå er det straks 18 års jubileum (i April) i venting… ventingen har med ujevne mellomrom vert avbrutt av inntens og opptimistisk planlegging, nye ideer og utvikling av mulige drømmer som uten unntak har resultert i snubbling og tap med null eller svært dårlig resultat i den ventendes favør. Timene snirkler seg forbi den ventende mens dagene blir borte i en grå tåkedis mens det lander ennå mere hvitt pulver over en vinterfrossen natur der ute. Denne ventingen føles som en svart død… smiley

…byggedrømmen blir en planlegging av bærehåndtak, skal de være i tre ? eller messing ? vil de ha hvitmalt finér av billigste slag eller er mahogni deres ønske for ferden ? har de skrevet testament og ordnet med billett til ønsket etasje ? føler de dem riktig vel bevart (‘o’) ?

Årene går veldig fort… og nå har ennå et avslag nådd postkassen. Avslag på grunnstønad til bil. Begrunnelsen for avslaget var virkelig fiffi… Avstand til buss og matbutikker osv er så stor (over 5 km i snitt) at enhver som bor slik til, med så store avstander som jeg har, vil ha behov for bil i forhold til dagens samfunn og derfor ses intet fordyrende ved et bilbehov i min situasjon og søknaden ble således avslått. Det var jo omtrent samme forklaringen som ble lagt til grunn da jeg mottok avslaget på bil også… Det faktum at det er min sykdomsituasjon og behovet for rullestol og å medbringe rullestolen som gjør meg i behov av bilen jeg søkte på har de totalt sett bort ifra og dette får meg til å undre over følgende: Bostedslokalisert diskriminering ? Bostedslokalisert behovsprøving ? Bostedslokalisert negligjering ? Bostedslokalisert… ? *sukk* dersom du altså ikke bor der de andre bor og ikke klarer å flytte fordi du mangler friske menneskers økonomi og krefter og vennehjelp/familie osv så får du altså heller ingen hjelp fra systemet… smiley

“OSV” Jeg ble for en tid tilbake siden omtalt i en lokalavis hvor det blandt annet sto at jeg siden nyttår i år kun hadde hatt sosialt samvær utenfor hjemmet to-tre ganger… HÆ (‘o’) ? Jeg har faktisk ikke sett en kjeft i år eller vært noensomhelst plass ? og dessuten fortalte jeg journalisten at jeg I FJOR hadde hatt besøk av venner noen få ganger men at jeg ikke hadde hatt sosialt felleskap utenfor stengarden siden en gang langt tilbake i 2007 !!! eller var det 2006 ??? men når avisen har skrevet det så er det vel sånn det er tror de som leser det skrevne ordet … *sukk*