Catalyzator om ventetiden…

Den grusomme sannheten står ufravikelig som fire utente lys på bordet… ventetiden starter atter igjen, den samme ventetiden som for mangfoldige år siden uten annen endring enn svekkelse og ennå større motstand som tårner opp og stenger utsikten til et verdig liv… døden lokker med sin frihet og håpet er at denne advent blir den siste i dette smertens hull av helsevesenets djevelskap… kommunalt hjelpeapparats svikfulle neglijering og verdens jag etter prestigje og kapital… friheten er døden og den lokker med sin hvile… ventetidsgarantien er en sendrektig aktiv dødshjelp uten lys i tunellen… og mens tankene lengter seg inn i dødens lune frihet blir en atter igjen holdt for narr av trøstende bortkastede ord uten mening…

Det er første søndag i advent smiley